GiViaMobil.no - Ny donasjonstjeneste

Vårt nye produkt GiViaMobil.no er spesielt rettet mot donasjonsmarkedet. Her kan man benytte både tradisjonell SMS-betaling hvor man betaler via mobilregningen, eller SMS-betaling hvor kredittkortet blir belastet. Dette gir en rekke fordeler som blant annet fri beløpsgrense, og at man ikke belaster arbeidsgivers mobilregning med privatkjøp.

Med vår nye donasjonsmonitor kan man løpende se hvor mye penger som har kommet inn. I tillegg kan man se både budsjettmål og hvilken sak pengene går til. I monitoren er det mulig å sette opp ulike hjertesaker, slik at giver i større grad kan påvirke hva man ønsker at pengene skal gå til. Les mer på om donasjonstjenesten på www.giviamobil.no