Verifisering med SMS

Pinkode-generator

Med en fortsatt sterk vekst i det totale SMS bedriftsmarkedet, etterspørres det stadig etter nye bruksområder. ViaNett kan nå tilby våre kunder en PIN-kode generator. Flere kunder har etterspurt bedre sikkerhets- og verifiseringsløsninger for ulike formål. Det kan være snakk om alt fra verifisering av brukere og tilgangskoder, til ulike betalingstjenester og digitale signeringstjenester.


Pinkode og verifisering via mobil ViaNett genererer med dette produktet en database med unike PIN-koder og nettadresser. Kunden kan velge hvor lenge PIN-koden skal være gyldig, og om PIN-koden skal kunne brukes 1 eller flere ganger. Man kan velge om løsningen skal være åpen for alle, eller om tilgang skal begrenses til f.eks. et firma, en forening eller lignende.

Dersom man har behov for enda sikrere løsninger, kan vi også kunne tilby multi-faktor autentifisering via partnere. Er dette et produkt du har behov for, er det bare å ta kontakt.

Print artikkel Skriv ut artikkelen