Pressmeddelande 2015-06-17

TargetEveryOne förvärvar majoritet i ledande bolag inom mobil marknadsföring

 

Oppdatert: (17.6.2015)

“Target

Pressmeddelande 2015-06-17

  • Bolagen representerar tillsammans totalt över 120 MSEK omsättning 2014
  • Växande högmarginalintäkter
  • Merförsäljningsmöjligheter till stark kundbas
  • Köpeskilling på 29,9 MNOK i aktier och kontanter
  • Nordiskt ledande bolag med globala tillväxtmöjligheter

 

ViaNett AS är en nordisk specialist inom marknadsföring, betalningar och kommunikation via SMS. ViaNett är bland annat den största leverantören av donationslösningar via SMS i Norge. Bolaget har huvudkontor i Moss utanför Oslo, har 11 anställda och representerade en omsättning på 111,6 MNOK under 2014

TargetEveryOne har avtalat att förvärva 57 % av ViaNetts aktier från Holton Estate AS. Köpeskillingen på 29,9 MNOK består av en kontant del på 5 MNOK och 25 % av aktierna (ca 5 miljoner st) i TargetEveryOne AB till priset 5 SEK per aktie och ytterligare som tilläggsköpeskilling 4 MNOK kontant innan 30 juni 2016.

I och med förvärvet kommer TargetEveryOne att få en omfattande och stabil kundbas i Norge och Sverige med möjligheter till merförsäljning av TargetEveryOnetjänsten som har högre bruttomarginal.   

Jone Lövvik, styrelseordförande för ViaNett AS, valdes även in som styrelseledamot i TargetEveryOne AB på bolagsstämman 11 juni 2015. Stian Laursen Skoglund kommer att fortsätta som ansvarig (norska “Daglig Leder”) för ViaNett AS och ingå i ledningsgruppen för TargetEveryOne-koncernen.

ViaNett och dess dotterbolag kommer att fortsätta som separata legala entiteter.

”Vi är väldigt glada att välkomna ViaNett AS in i TargetEveryOne och ser stora möjligheter att växa den gemensamma affären lokalt och globalt”, säger TargetEveryOnes VD Christoffer Andersson. ”Mobil marknadsföring växer snabbt och vi är starka på att förbättra våra kunders kundrelationer och öka deras intäkter via mobilen. Vår globala expansion fortsätter, både organiskt och via förvärv.”

”ViaNett har en stark och växande kundbas som vi sett efterfrågar mer än SMS och betaltjänster”, säger ViaNett AS VD Stian Laursen Skoglund. ”TargetEveryOne har en stark tjänst och vi spar minst ett års utveckling på samarbetet. Nu kan vi betydligt snabbare erbjuda mer värde i form av bilder, video och interaktivitet.”

Förvärvet är villkorat av godkännande av extra bolagstämma innan 15 juli samt en finansiering av TargetEveryOne AB som kommer att genomföras innan 30 augusti 2015.

17 juni 2015


För ytterligare information kontakta:

 Christoffer Andersson, CEO, tel:  
+46 76 200 72 99, christoffer@targeteveryone.com 
 Jan Benjaminson, CFO, tel:
+46 70 666 93 88, jan@targeteveryone.com


Om TargetEveryOne AB 

TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder.

 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon:  +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Print artikkel Skriv ut artikkelen